Защо е добре да ползваме имуществени застраховки? Вижте повече тук!

Наричат застраховките „необходимост“, тъй като определено когато се нуждаем от сигурност и гаранция една навреме сключена полица може да се окае правилното решение. В зависимост от обхвата на застраховките те се делят на различни видове, но едни от най-масово прилаганите и ползвани са тези за автомобилите както и имуществените застраховки. При автомобилното застраховане имаме два типа – задължителни и доброволни. Все повече потребители осъзнават необходимостта не само от задължителните(при които няма мърдане), но и от доброволното автомобилно застраховане. Все пак става въпрос за наше имущество, което е добре да защитим по някакъв начин, а застраховката има опия за покриване както на частична така и на пълна щета в зависимост от включените рискове.

Доста многообразни като обхват да имуществените застраховки. За информация по отношение на техните разновидности вижте повече тук. Разбира се, че една то застраховките, които намират широко приложение в бита са тези, които касаят нашия дом. Много домакинства използват редица средства с цел да защитят дома и имуществото си, но камери и СОТ системи не винаги се оказват ефективни особено при климатични промени и редица други обстоятелства, които не са свързани с грабежи и кражби. Изключително полезни са имуществените застраховки и то в райони, в които има потенциална опасност ат наводнения, зоната е земетръсна или пък климатичните условия предполагат нарушаване целостта на строителството на сградите. Освен това възможностите, които предлагат застрахователите по отношение на движимото имущество също не е за подценяване.застраховка имущество

Все си казваме ,че на нас няма да ни се случи нищо и дома ни е на 100 % защитен. Но в следствие на буря и удар от мълния се оказва, че част от техниката става негодна за употреба. Ето в такива и други подобни ситуации е особено важно да се разчита на застраховка, която в повечето случаи не ни струва повече от два-три лева месечно. Наистина броя на рисковете, които се включват в една застрахователна полица никак не са малко. Едни от най-често и задължително прилаганите са:

  • Наводнение
  • Пожар
  • Земетресения
  • Удар от мълния
  • Късо съединение
  • Повреда във водопроводната система
  • Кражби с взлом
  • Грабежи и много други.

Ролята на една полица и избора на рискове от страна на клиентите е до голяма степен да се защитят от възникналите щети. Отговорността при настъпване на някои от рисковете е изцяло в ръцете на застрахователя, така че срещу скромна сума на годишна база си гарантираме спокойствие и сигурност. А освен до тук изброените параметри на застраховането на дома се предоставят и разнообразни продукти, касаещи бизнеса и индустриалните сгради.

Може да харесате още ...