Грижи за бетона след неговото полагане

Бетона се счита за една от най-устойчивите и здрави строителни меси, които се влагат в изграждането на всякакви строителни съоръжения и сгради. Преди обаче да се втвърди и да придобие типичната якост малко хора знаят, че за бетона се полагат специални грижи. Самата зашита на тази смес се състои в това да се подпомогне контролираното изпаряване на водата, което е свързано с естественото втвърдяване и достигане на желаната устойчивост. След като бетоновоза достави до обекта бетон и той се положи в направените калъпи вероятно сте виждали строителни работници, които като че се суетят около обекта. Всъщност хората много добре знаят какво правят и извършват контролирани действия, с които подпомагат защитата на бетоновата смес и нейното правилно изсъхване. Сигурно очаквате процеса да се извършва изцяло разчитайки на атмосферните условия и нагряването от слънчевите лъчи. Всъщност обаче си има конкретни изисквания и подходящи климатични условия, при които бетона да придобие абсолютна якост и устойчивост на натоварване. А това се постига само ако процеса на втвърдяване  е съобразен с общите правила.бетон

Сигурно сте виждали как при съхнещ бетон работниците поливат допълнително с вода изградената конструкция. Това се налага при твърде високи температури, които повлияват химичните процеси и могат да допринесат за недостатъчно устойчивост и здравина при климатични крайности. За да се спази технологията и съхненето на сместа да е поетапно и съобразено с подходящата температура се налага полагането на сериозни грижи след като бетона бъде поставен в съответните кофражни детайли. Колкото и странно да звучи бетона е важно да се предпазва дори от вятъра. Покриването с различни певц непропускливи материали има съществена роля за създаването на перфектните условия за така нареченото узряване на строителната смес. Най-подходящата температура за съхнене за бетоновите смеси е 23 градуса. Това обаче не означава, че при по-студени условия и ниски температури не се работи с бетон. Просто в такива случаи се полагат повече грижи, които подпомагат достигането на оптималната среда за да може да се получи безупречно втвърдяване на сместа, съобразно нейните химични съставки.

Определящо при полагането на грижа за бетона е това да не се допусне прекомерно бързата загуба на вода. Това води до съществени проблеми и бързото му разрушаване. А сами можете да се досетите, че при изграждането на жилищни сгради е недопустимо да се застраши конструкцията на сградата, в чиято основа стои бетона като градивен и здрав материал. Освен описаните до тук действия от страна на строителните работници се прилагат и други методи, които имат специално отношение към това бетоновата смес да придобие желаната якост и устойчивост.

 

Може да харесате още ...