Възможно ли е да намалите разходите за отопление благодарение на шапката за комин

Шапка за комин Въртяща

Разнообразието от елементи, с които да си осигурите приятна и уютна атмосфера през зимата не се ограничава само до това да изберете прекрасна камина, която да създаде усещане за романтика и спокойствие. Димоотводните инсталации често се подценяват и това в последствие води да висок разход на горива, задимяване в помещенията и лоша ефективност от приложения уред. Компонентите, за които днес ще си говорим са шапки за комини – https://www.balkanenergy.bg, за тяхната роля, значимост и как могат да ни осигурят икономично и рентабилно посрещане на студа през зимните месеци.

За какъв тип отоплителни уреди се използват са подходящи шапките за комин

Връзката между коминната шапка и уреда, с който отоплявате имота е съществена. Когато е приложена печка, камина или котел, които използват твърдо гориво, биомаса или друг изкопаем източник на топлина като пропан – бутан или нафта, то е неизбежно да се освобождава дим и миризма. Изградената димоотводна инсталация не е достатъчно да включва само кюнци, които да осигурят пътя на вредните газове. Тук съществен принос за правилната работа на уреда имат и шапките.

Те са превенция, която гарантира защита на комина от редица замърсявания, които по една или друга причина могат да затруднят работата на отоплителния уред. Обяснимо е използването им, тъй като има различни климатични премени, които биха оказали пряко влияние върху:

 • Ефективното изгаряне на пелетите в камината;
 • Затрудняват горивния процес при газовите котли;
 • В състояние се да изгасят горящите дърва в печката.

Разнообразни уреди, които използват различен тип гориво защитават тези аксесоари и освен това подобряват ефективността като дори успяват да намалят и разходите за отопление, които обичайно се плащат от домакинството.

В какво се състои защитната им функция

Шапка за комин

Споменахме, че когато се касае за ефективна мярка, с която се гарантира правилната експлоатация на уредите то точно тук шапките се оказват изключително полезни. Те защитават и гарантират, че горивния процес ще бъде на ниво, при което успешно ще се постигне отопляване до желаната температура.

Защитната функция на шапките за комини се състои в това, че:

 • Покривайки комина го предпазват от проникване на силен вятър, който да изгаси пламъка в уреда;
 • Намалява се риска от проникване на влага  и образуване на конденз, който също е в основата на нерентабилното горене;
 • В улея на комина няма как да проникнат съчки, клони или пера, които да причинят пожар поради високите температури, които се достигат в димоотвода.

Всичко до тук изброено има изключително съществен принос за това да се осигури не просто перфектната среда за живот, а отоплението да бъде ефективно и икономично, благодарение на помощта, която уреда получава от шапката поставена на комина.

Качества

Разбираемо е при търсене на правилния продукт да се запознаете с всички онези данни, които са пряко свързани с качествените особености и характеристики. Сигурно и безпрецедентно уютно ще бъде в дома ви стига да можете да инвестирате в такива решения, които са напълно отговарящи на вашите очаквания. Затова е очевидно, че дори шапката за комин е важно да бъде идеалната и перфектната.

А такава можете да си осигурите избирайки прекрасен модел от колекцията на виртуалната платформа Balkan Energy. Сред основните качества, които са типични за добрите аксесоари са:

 • Лесен и адаптивен монтаж спрямо спецификата на отвора на комина;
 • Естетична визия;
 • Функционалност;
 • Здравина и устойчивост на химични реакции и корозия;
 • Дълголетие.

Очевидно е, че да се възползвате от високата ефективност и рентабилност на конкретен отоплителен уред се налага да се погрижите за всички онези компоненти, които са пряко свързани с инсталацията и работата на димоотвода. И точно тук идва ролята на шапките, които предпазват  системата от замърсявания и различни климатични прояви.

Може да харесате още ...