Полезна информация за желаещите да запишат шофьорски курс категория С+Е

При тежкотоварния транспорт е важно да има ефективност и рентабилност. Ето защо един от почти задължителните курсове, които преминават водачите, които вече притежават категория С е допълнението СЕ. Поради това и интереса към този професионален курс е висок, тъй като с един курс, когато водача притежава по-висока категория като С+Е не само пести разходи за гориво, но по този начин допринася и за опазването на околната среда. Бизнеса отчита по-високи печалби и значително намаляване на разходите, които в противен случай биха били по-високи. И за да конкретизираме какви са предимствата на тази шофьорска категория ще изброим основните акценти, които всеки кандидат курсист трябва да предвиди.тежкотоварен автомобил

На първо място това е категорията, която обозначава способността на шофьорите да управляват товарни превозни средства с максимална допустима маса над 3 тона и половина. Предимството на категория с е всъщност е възможността за прикачване на ремарке, с максимална маса над 750 кг. За да се запишете на курс обаче не  е важно да имате налична сумата за таксата,  а задължително трябва да покриете и изискванията на законодателя за съответния шофьорски курс.  Наличието на шофьорски курс от категория С е задължително както и едногодишен стаж като шофьор на тежкотоварен автомобил. Възрастовото ограничение важи за лицата, които са под 21 годишна възраст. Те нямат право да бъдат записани за категория СЕ и да управляват товарно возило с ремарке. Както при останалите шофьорски курсове информацията, която непрекъснато се повтаря е по отношение на образователния ценз на курсистите е минимум основно образование. Доста е спорен този изискуем документ – свидетелство за минимум основно образование, тъй като има български граждани, които притежават дори диплом за средно образование и въпреки това не могат да четат и пишат. Статистиката наистина е стряскаща и това лирично отклонение правим с една едничка цел-да мотивираме младите хора да бъдат по-ангажирани и отговорни към своето образование. Как според вас ще се разчитат въпросите на изпитните тестове за придобиване на свидетелство за правоуправление от различни категории, ако курсиста няма елементарни познания по български език, математика и други науки. За да се подготвите за листовкте и да осъзнаете високата отговорност, която носите като шофьор на тежкотоварен автомобил и то с ремарке, наистина е определящо да можете да разбирате написаното на указателните табели.

По отношение на самия курс, който се класифицира под наименованието С+Е или само СЕ той се провежда в два основни модула. Първия е теория и се състои в няколко часа, при които курсистите се запознават с технически параметри и маневри на товарен автомобил с ремарке. Тъй като товара става доста по-сложен за управление е  наистина важно да се имат предвид и някои основни идоли елементарни математически изчисления.  Както сами предполагате трудността идва не само с маневрите, които трябва да правите с камиона или тира, но и със закаченото към него ремарке. Автошколите се придържат към изискуемия хорариум от часове, които курсистите трябва да вземат като теория. Те са седем и задължително се преминават от кандидатите за категория СЕ. Когато обучение приключи в този модул се прави вътрешен изпит, а след него и външен от РД „Автомобилна администрация”. Теста се състои от петнадесет въпроса, като нямате право да допускате повече от 4 наказателни точки. Има точкова система, по която електронно се оценяват дали кандидатите успешно преминават към пракитческия модел. Тази втора мас тото обучението е най-интересна и то несамо за водачите, които карат курс категория СЕ, а и за всички останали шофьорски курсове. Тук в реална обстановка бъдещите професионални шофьори се сблъскват с натоварения трафик и неговото безаварийно преодоляване. Практиката за курса се провежда м рамките на 16 часа. В зависимост от подготвеността на всеки индивидуален курсист инструктора определя колко на брой да са часовете за полигон и колко да бъдат в реална градска среда. Задължително е да не пропускате нито едно от тези практически обучения, защото реално това са основите, които ще получите за да можете да боравите не само с тежкотоварния автомобил, но и с прикаченото към него ремарке.всеки един от курсистите освен теоретичен изпит подлежи и на практичен, който се провежда под контрола на изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” по реда и регламента, предписани от законодателя.

Независимо от това, че сте преминали модулите напълно успешно имайте предвид, че за да се качите на товарен автомобил с прикачено ремарке имате още едно предизвикателство, с което да се справите. Това е психотеста, който е задължителен елемент за всяко обучение на шофьори от така наречените професионални категории. Психо тест или психологическа годност на водача е още един изпит, с който трябва да се справите успешно. Той е наистина определящ за да се определи дали нямате някакви проблеми, които освен да се отразят на психиката ви да дадат отражение и върху реакциите ви на пътното платно. Именно с тези психотестове общата идея е да се допуснат на пътното платно хора, които са емоционално стабилни, разполагат с висока концентрация и по никакъв начин не биха застрашили живота и здравето на останалите участници в движението.шофьорски курсове

Не са рядкост инциденти с тежкотоварни автомобили, теглещи ремаркета, при които дори се стига до нарушаване на екологичното равновесие в даден район от инцидент, при който са разлети химични вещества. Транспортирането на опасни товари, течни продукти, суровини, които наистина могат да нарушат екологичното равновесие, изискват добре подготвени шофьори, психически стабилни и с адекватни реакции на пътното платно.

Разбира се, че е трудно да се предвидят всички потенциални опасности както за природата, така и за хората. Важно е бъдещите шофьори да проявят толерантност и висока степен на ангажираност към дейностите, които извършват и товарите, за които отговарят. Защото ако по-голям процент от професионалните шофьори са една идея по-внимателни и отговорни със сигурност това ще отрази и в намаляването на пътните инциденти, на които ежедневно ставаме свидетели.

Категории С, СЕ, Д, ДЕ са професионални шофьорски курсове, които са една доста добра инвестиция за младите хора, които искат да разчитат на стабилни и сигурни месечни доходи. Едни от най-добре платените са именно шофьорите на тирове, тежкотоварни камиони, цистерни и други с прикачени ремаркета. Затова обмислете идеята да запишете курс категория СЕ. Заслужава си!

Може да харесате още ...