Какво представлява общностното складиране?

Складовете, предлагащи услугата, която е под митнически контрол е известна под наименованието общностно складиране. В такива складови помещения може да има различни секции, които са разпределени за многообразни видове стоки. Обикновено това са лицензирани и получили статут на митнически складове помещения, които са собственост на логистични или спедиторски фирми и предоставят услугата общностно складиране. Помещенията се разполагат на доста голяма площ и често са халета или подобие, като задължително има осигурена добра вентилация, системи за сигурност както и жива охрана. В такива складиращи помещения има и изискване за осигуряване на пожароизвестителна система, което от своя страна е изключително важно за опазването на складираните в помещенията товари.складиране

Такива халета, които се ползват за общностно складиране се разполагат в близост до международни пътни мрежи, което е особено важно за извършването на транспортирането на стоките от склада до крайната дестинация по местоназначение. Митническите агенции задължително осъществяват контрол върху складираната стока и поради това създаването на такива структури за общностно складиране е под строги правила, които задължително трябва да се спазят по отношение на оформянето на различните складови секции. В един такъв митнически склад е възможно са има секции, които са предназначени за стоки, които задължително трябва да бъдат поставени под специални условия като температура и т.на. Такива продукти могат да бъдат медикаменти, хранителни стоки и други продукти, при температурния режим е повече от задължително условие за правилно съхранение.

Общностното складиране се извършва и при съхраняването на опасни вещества. Това могат да са химикали, смеси и други продукти, които също изискват специално отношение и съответната зона, в която да са напълно обезопасени.  Не е никак лесно да се създаде склад за общонстно съхранение, тъй като на практика има нужда не само от специална програма, която да завежда влизащите и излизащите стоки и товари, но освен това бързо и ефективно да се обработват разнообразни по вид пратки. Управлението на склада се осъществява от моделна програма, която се контролира от самия склад и служители на Агенция Митници. Ролята на програмата е да предостави нужната информация във всеки един момент, което би било особено ефективно при процедурите, които са свързани с обмитяването и оформянето на транзитите на място.

Митническите халета за общностно складиране предлагат на клиентите не само ползването на складовата площ, но също и обработване и подпомагане на дейностите по товаро-разтоварна дейност, сортиране на пратките по съответните секции, етикиране и всякакви други услуги. Вносители и износители могат да бъдат напълно спокойни за това, че има пълен контрол при услугата общностно складиране.

Може да харесате още ...