Същност и роля на кюнците в отоплителната система

Работата на някои отоплителни уреди е свързана с освобождаването на димни газове. Поради това се налага изграждането на система с димоотводи и кюнци, които да улеснят отвеждането им в атмосферата. Но както навярно вече сте се уверили разнообразието сред тези аксесоари е доста голямо и за да вземе окончателно решение потребителя е нужно да приложи някои основни правила. Покупката е решаваща от гледна точка на това, че е важно да се създадат наистина добри, ефективни и функционални инсталации, които да осигурят безопасни условия за отопление през зимата.

Асортимент

За да сте готови за зимния сезон е напълно естествено да потърсите онези варианти за димоотводи и кюнци, които да могат да ви позволят да се справите лесно с отвеждането на дима и газовете извън имота. По отношение на опознаването на асортимента споделяме, че няма как да избегнете този момент, тъй като става въпрос за продукти, които следва да е композират в инсталация, която напълно да отговори на спецификата на имота, вида на уреда и използваното за отопляване гориво.

Главните продукти от категорията се класифицират в следния асортимент:

 • Прави. Те са основни и без тях е немислимо да се изгради димоотводна система, посредством която дима и вредните вещества от изгаряне на горивото да бъдат отведени в атмосферата;
 • Колена. За да бъде променен пътя на димоотвода т.е. да завие в друга посока на помощ идват точно тези елементи. Те са представени в два варианта от 45 и 90 градуса, което позволява на потребителите да приложат съответната геометрия според особеностите на помещението, в което се използва уреда;
 • Имитафи. Специфични и важни димоотводни аксесоари. Тези кюнци се характеризират с това, че са изключително практични и могат да осигурят възможност за подобряване изгарянето на горивото както и да подобрят възможността за почистване на димоотвода.

Разбира се има и други елементи, но когато се говори за основни то това са именно изброените до тук.

Конкретни насоки за покупка

прави кюнци

Освен, че е важно да прецените кои от кюнците са достатъчно ефективни и приспособими като модели спрямо спецификата на имота ви има и някои други особености и обстоятелства, които да приложите като правилен вариант за изграждането на димоотвода. Специалисти акцентират на основните насоки, които ще ви позволят да направите правилна инвестиция за ефективната работа на отоплителната система в имота ви. Това са:

 • Определяне на вида на кюнците;
 • Избор на брой компоненти, които ще участват в системата за отвеждане на димни газове;
 • Диаметър;
 • Материал за изработка;
 • Дебелина на материала;
 • Максимална температура на издръжливост;
 • За какъв вид димоотвод са предназначени;
 • Гаранция на продуктите;
 • Произход и други.

Тези важни аспекти са решаващи за това да можете да инвестирате наистина разумно и отговорно спрямо спецификата на вашата отоплителна инсталация. Поради това е редно да опознаете техническите особености на кюнците така, че напълно да отговорят на нуждите ви за спокойна и приятна атмосфера в дома през зимата.

Обикновени или двойни?

Пазара в сектор отопление разполага с огромен ресурс от продукти, които могат да бъдат избирани с оглед подобряване и повишаване енергийната ефективност на имотите. По отношение на кюнците и димоотводите се наблюдават предложения относно това дали да бъдат едностенни или двустенни телата.

Едностенните за краткост се наричат кюнци, а двустенните са известни като коминни тела. Ясно е, че е въпрос на персонален избор да се инвестира в гама решения, които биха допринесли за оптималното удовлетворение на домакинството. И двата типа си имат своите предимства, но що се отнася до създаването на идеални условия и дълъг експлоатационен живот то определено двустенните се отличават с издръжливостта си.

Често потребители се ръководят от цената, която могат да заплатят по отношение на покупката на кюнци и заради това залагат на обикновените едностенни.

Може да харесате още ...