Затрудняват ли се клиентите при избора на кюнци

кюнци за печка

Екологично и икономично – така стартират списъка си от критерии клиенти, които търсят отоплителен способ, който да осигури на жилището топлина и уют през зимата. Предвид това, че възможностите са доста разнообразни днес ще акцентираме на уредите, които при работата си освобождават дим и миризма. А те не са малко. Става въпрос за такива като печки на дърва и друг тип твърдо гориво, газови уреди (котли), камини на пелети, печки на нафта и други. За да се използва ефективно топлината от такъв тип решения за домакинството не е важно само да си набави качествен уред, а в същото време да може да си осигури и правилно отвеждане на газовете в димоотвода. А за тази цел се нуждае от кюнци – https://www.balkanenergy.bg/, които ще представим в днешната статия.

Защо са толкова важни

Не е необходимо да ви убеждаваме в ролята на кюнците и ползите, които носят за димоотводната система. Всеки уред, който се експлоатира на база различно гориво неизбежно освобождава вид, газове и миризма. И тъй като оставането на този тип отпадък от отоплението има много негативи за човешкото здраве то е очевидно, че трябва да се вземат съответните мерки и да бъде отведен в атмосферата. Точно затова се нуждаете от кюнци, които са ключов, основен и главен елемент във всяка една димоотводна инсталация.

Именно на тях можете да разчитате за:

 • Свежия въздух в имота, който се отоплява с печка, комина или котел;
 • Ефективно изгаряне на горивото;
 • Отопляване, което да осигури благоприятна температура и микроклимат за спокойно пребиваване в помещенията;
 • Здравословна среда.

Ето ви основателни аргументи, които да алармират, че при избирането на кюнци потребителите използващи уреди, генериращи дим трябва да подходят така, че да инвестират в такива решения, които напълно да осигурят уют и комфорт.

Как се избират

печка

Най-лесния подход, който можете да приложите е да се посъветвате със съответните професионалисти, които предлагат елементи за димоотвадна инсталация. Необходимо е да се има предвид всеки един детайл, който е от значение за изграждането на димоотвода така, че наистина да бъде ефективен и оптимално отговорен към вашите нужди и очаквания, специифичност на имота и други.

Към основните неща, от които ще се заинтересува специалиста, на който ще поверите подбора на кюнците за димоотвода са:

 • Вид на отоплителния уред;
 • Местоположение на уреда;
 • Разстояние от уреда до отвора към комина;
 • Вид на горивото, което ще бъде използвано за отопление;
 • Тип на имота;
 • Изчисляване на топлозагуби и други.

Има не малко неща, които е важно да бъдат предвидени за да може използването на уреда и кюнците да бъде синхронизирано и отговорно към вашите очаквания за уютен и комфортен дом.

Видове и съчетания

Вида на тези елементи основно се разглежда относно размерите и формата им. Показателни са и някои съчетания, с които е необходимо да се запознаете преди монтаж за да можете да си гарантирате ефективност от процеса на димоотвеждане. Сред главните и най-използвани кюнци, които са необходими при изграждането на всеки един димоотвод са:

 • Прави. По размер са универсални и това на практика подпомага и улеснява създаването на основния път на димните газове и тяхното отвеждане;
 • Ъглови. Задачата на такива кюнци е да спомогнат за лесната промяна на пътя на системата. Те могат да бъдат както 45 така и 90 °;
 • Ревизионни. Те са известни още и като кюнци подпомагащи почистването. Приложими са при по-дълги системи, при които уреда е доста отдалечен от отвора на комина.

Съчетаването на съответните елементи е необходимо да бъде професионално съобразено. Идеята е да се повиши ефективността на отоплителния уред както и да се намалят разходите за гориво, което бива използвано за отопляване. Не се колебайте да потърсите професионална помощ, защото така ще сведете до минимум грешките, които могат да оскъпят и повишат разходите през зимата.

Може да харесате още ...