Важна информация за потенциалните купувачи на камини на дърва

Отопляването на камини свързваме безспорно с пламтящия жив огън и безпрецедентен комфорт, който създава такъв вид топлина. Не винаги такъв начин и способ за отопление е възможен в градските апартаменти, тъй като всеки домакин е наясно, че за да се радва на топлина чрез използването на дърва камини е необходимо да осигури място за съхранение на ресурса. Топлината, която осигуряват дървата наистина е много приятна, но е факт, че понякога цепенето, пренасянето и осигуряването им е повод все по рядко такъв вид отопляване да бъде приоритетен. Трудно е да се използва камина на дърва, но пък е голям процента на имотите, за които цялостното отопление е възможно именно по този начин.

За какви имоти са подходящи камините на дърва

Особеното при този вид отоплителни уреди е в това, че за да осигурят топлоотдаване те се нуждаят от съответния източник. Топлината, която осигуряват дървата е важно да бъде усвоена в максимална степен, а това предполага домакинството да избере такъв вид камина, която да има способността за разпространи топлината в различни точки на имота. Това стана с помощта на въздуховоди или радиатори. На база начина, по който се разпространява топлината уредите се класифицират на сухи камини с въздуховоди и такива с водна риза.

Безспорно какъвто и вид камина на дърва да изберете тя ще ви служи, но и много по важно първоначално да се уточни до каква степен самата камина е подходяща за типа на вашия имот. Очевидно е, че през последните години намалява броя на хората, които живеят в апартаменти, използващи такъв вид камини. Аргументите са следните:

камини на дърва

  • Апартаментите не винаги са достатъчно големи за да има смисъл от отопляване с инсталация, захранвана от камина на дърва;
  • В имота няма достатъчно място където да се съхраняват дървата и да се цепят;
  • Камините на дърва са източник на сериозно замърсяване;
  • Уредите изискват доста ангажираност за да бъдат обслужвани.

Ето, че в кооперации или жилищни блокове е някак неприложимо използването на камина на дърва, тъй като за да бъде оптимизиран процеса е необходима площ не само за инсталация на камината, а същевременно  това и по отношение на нейното зареждане, почистване и обслужване.

Камините на дърва като цяло са уреди, които са приложими за отопляване на къщи. Такива с въздуховоди и водна риза са много добра алтернатива за осигуряването на топлина и уют в такива жилища, които се състоят от няколко етажа и са по-големи на площ. В случая много хора осъзнават, че това е ефективния начин за осигуряването на топлина, тъй като се реализират икономии т.е. с определено количество дърва камината захранва радиатори или въздуховоди като равномерно разпределя топлината така, че да бъде много правилно усвоена.

Ако живеете в къща на село, имате вила извън града, разполагате с имот в планината то очевидно отопляването с електрически уреди не би следвало да бъде ефективно спрямо вашите нужди. Точно поради това камините на дърва е определят като главна алтернатива, с която не само спестявате, но и успявате цялостно да решите проблема с топлината и комфорта в дома.

Камините на дърва както вече уточнихме се делят на няколко вида. Те биват:

  • Сухи

Разпространението на топлината се извършва чрез пряко топлоотдаване или налична ваздуховодна инсталация, която спомага за равномерното разпространение на топлината в различните точки на дома;

  • С водна риза

Доста ефективни уреди, с които успявате да си осигурите максимална топлина. Разпространяването е възможно чрез отоплителна инсталация от радиатори или водно подово отопление. Предимствата на този вид уреди на дърва е също и в това, че с тях можете да си осигурявате и гореща вода като идеята е да се използва топлинната енергия. А ето ви безспорен начин да оптимизирате много ефективно разходите си през студените месеци.

Може да харесате още ...