Дискови брани – приложение и видове

Почвата и обработките, които следва да се предприемат от фермерите се извършват по определен агротехнически план. Така се обновява и подобрява нейното плодородие и в зависимост от вида на културите се постига добра реколта и добиви, които да бъдат пропорционални на вложения труд и разходи. С дискови брани се извършват предсеитбени подготовка, разораване, отстраняване на плевелите и други агро мероприятия, които не обръщат почвения слой, а само разрохват на дълбочина максимум до 18 сантиметра. Изравняването и раздробяването на почвата след дълбоката оран се извършва именно с брани. Брануването е процес, който е често използван заради ефективното отстраняване на плевелната растителност.img_tools (1)

Дисковите брани са прикачен инвентар, който не позволява прекалено изсушаване на почване. Затова и те са толкова използвани в растениевъдството и зеленчукопроизводството. Показателите на дисковите брани са съчетани със съвременните иновации и представят наистина практично и точно изпълнени на възложените задачи за първична обработка и при вече засадени култури. Дисковете са разположени на различна широчина и в зависимост от третираните култури се сменя посоката на тяхното движени. На практика както останалите модели инвентар и тук  важна е преценката за модела, който ще отговори на изискванията на земеделското стопанство. Не бива фермерите да се впускат в избор на машина, която ще бъде не толкова често използвана. Залагайте винаги на брани, които имат комбинирано действие и могат да бъдат регулирани със съответните настройки.

Наричат дисковите брани самостоятелни селскостопански единици, но това не ограничава стопаните да използват в комбинация с култиватори, плуг и сеялка. Така се постига висока производителност. Разновидностите брани и технологията на прилагане се избира съгласно теглителната мощ на разполагаемия трактор. Затова прави впечатление, че на агро пазара се предлагат модели, които се различават по размер и възможност за работа. За малогабаритните трактори, при които е третират основно трайни насаждения и зеленчуци ширината на браната е сравнително малка, а теглото съобразено с вида на културите и теглителната сила на трактора.

Видове дискови брани

-леки : използват се за освежаване на горния почвен слой. Дълбочината на проникване на дисковете е до десетина сантиметра. Тук няма загуба на влага, а целта е в случая да се разрохне затревените площи.

– тежки : тук възможностите са за по-стабилно размесване дори и при блатисти почви, които са трудни за обработване. Дълбочинното обработване при тежките дискови брани е до двадесет сантиметра дълбочина.

– навесни брани : практични са за използване след прибирането на реколтата. Ролята им е да предпазят слоя от ерозия и прекалено засушаване.

-прикачни : правят почвата еднородна и изравняват почвения слой.

Изберете модела и вида на дисковата брана в зависимост от целите, за които ще бъде използвана.

Може да харесате още ...